Sotenäs filmstudios årsmöte 16 mars 2021

Årsmötet planeras till tisdagen den 16 mars 2021. Om årsmötet blir i fysisk eller digital form återkommer vi till. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 16 februari 2021. Motioner skall undertecknas. Epostadress: sotenas.filmstudio@gmail.com, alternativt adress Sotenäs filmstudio, c/o Ingegerd Bengtsson, Arons gata 11, 456 60 Hunnebostrand.

Tisdag
5 jan, 2021

Sotenäs filmstudios årsmöte 2021

Årsmötet planeras till tisdagen den 16 mars 2021. Om årsmötet blir i fysisk eller digital form återkommer vi till.

Läs mer