Hösten 2020

Utifrån de nya restriktioner som träder ikraft den 24 november har styrelsen för Sotenäs filmstudio beslutat att pausa höstens resterande filmvisningar som skulle ägt rum tisdagen den 17 november och tisdagen den 1 december. När vi kan återuppta de uppskjutna visningarna och när vi eventuellt kan dra igång filmstudions vårtermin får vi återkomma till så snart det är möjligt.

Tisdag
11 aug, 2020

Hösten 2020

Ny information 16 november: Nya restriktioner

Läs mer