Kallelse till Sotenäs filmstudios årsmöte 2021

Årsmötet 2021 genomförs digitalt via Zoom tisdagen den 16 mars 2021, kl 18.30. Alla som varit medlemmar under 2020 (vår och/eller höst) kommer att få mail med information och instruktioner för anmälan till årsmötet samt dagordning. Årsmöteshandlingar skickas också per mail senast en vecka innan årsmötet äger rum.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 16 februari 2021. Motioner skall undertecknas. 

Epostadress: sotenas.filmstudio@gmail.com

alternativt

Adress: Sotenäs filmstudio, c/o Ingegerd Bengtsson, Arons gata 11, 456 60 Hunnebostrand.